De meeste projecten in wegenbouw gaan samen met ondergrondse rioleringswerken. Ook deze rioleringswerken kan u probleemloos toevertrouwen aan AGBb. Dikwijls passen onze rioolwerkzaamheden in de uitvoering van een totaalproject zoals de aanleg van een verkaveling, een parking of de buitenaanleg van een retail- of woonproject.

Onze aanpak in rioolwerken: ook onder de grond telt de kwaliteit

Een riolering zie je niet, maar een slecht functionerend rioolstelsel leidt tot heel wat ellende. AGBb voert rioolprojecten uit met het oog op de lange termijn. Via een vakkundige uitvoering met kwaliteitsmaterialen, garanderen we een lange levensduur.

Interesse? Contacteer ons.

Voor welke rioleringswerken kan u rekenen op AGBb?

  • Aanleg van gescheiden rioolstelsels voor DWA en RWA
  • Renovatie en uitbreiding van bestaande rioolstelsels
  • Installatie en aansluiten van buffer-, infiltratie- en recuperatiebekkens
  • Afkoppelingsprojecten
  • Plaatsen van straatkolken, collectoren, pompputten,…
  • Het maken van huisaansluitingen
  • Aanleggen van grachten, inclusief duikerconstructies met inbuizingen en kopmuren
  • Realisatie van taluds
  • Graven van sleuven voor de nutsleidingen