Alle mogelijke weginfrastructuur

Onze opdrachten in wegenbouw variëren van afbraak en volledige (her)aanleg tot en met structurele onderhoudswerken. Wij realiseren ook totaalprojecten zoals verkavelingen, dorpskernvernieuwingen, de buitenaanleg van bouwprojecten,…

Uiteraard kunt u ook op ons rekenen voor de nodige rioleringswerken en alle vereiste straatmeubilair en groenaanplantingen.

AGBb realiseert alle mogelijke weginfrastructuur van onderbouw tot en met de afwerking:

  • Straten
  • Pleinen
  • Fietspaden
  • Voetpaden

Onze aanpak in wegenbouw: we doen wat we beloven!

Wij hechten het grootste belang aan een persoonlijke relatie met onze opdrachtgevers en een bijhorende open communicatie. Zo staan wij garant voor een flexibele en probleemoplossende aanpak. Om de afgesproken deadlines te behalen, steken we - wanneer nodig - probleemloos een tandje bij. Wanneer u een opdracht toevertrouwt aan AGBb, dan mag u zeker zijn van de kwaliteit van het opgeleverde werk.

Tenslotte hechten we de nodige aandacht aan ‘minder hinder’, een correcte werfsignalisatie én veiligheid op de werf.

Wij werken volgens uw bestek met alle soorten materialen:

  • Asfalt
  • Beton
  • Klinkers
  • Natuursteen

Interesse? Contacteer ons.