285-ecaussinnes-2
Domaine de Bel-Air

Opdrachtgever

Imwo Invest

Budget

2 250 000 EURO

Locatie

Ecaussinnes

Infrastructuurwerken verkaveling: Opbreken van bestaande verhardingen ifv nieuwe toegang verkaveling; uitvoeren van een algemeen droog grondverzet; uitvoeren van grondverbeteringen; plaatsen van geotextiel; aanleggen van rioleringen in betonbuizen en PP buizen; maken van inspectieputten met putrand en putranddeksels; maken van aansluitingen van straatkolken en aflopen op de riolering; maken van huisaansluitingen; maken van onderfunderingen en steenslagfunderingen; plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen; maken van nieuwe wegverhardingen in asfalt en betonstraatstenen, parkeerstroken en voetpaden in betonstraatstenen; uitgraven van een bufferbekken; opvullen van een bestaande gracht; aanleggen van padjes en grasveld; maken van gemeenschappelijke sleuven ifv aanleg kabels en leidingen