267-letterkundestraat-antwerpen
Letterkundestraat

Opdrachtgever

Stad Antwerpen

Uitvoering

85 werkdagen

Budget

326 725,78 EURO

Locatie

Letterkundestraat, Antwerpen

Opbreken van de bestaande infrastructuur; opbreken van bestaande riolering; bouwen van nieuwe rioolaansluitingen; aanleggen van nieuwe verharding