303-180-xwervenfotos-website2013-03-06-luchtfotosedegem-1
Molenveld - Edegem

Opdrachtgever

Condominium Projectontwikkeling

Uitvoering

150 werkdagen

Budget

+- 1 200 000 EURO

Locatie

Molenveld, Edegem

Infrastructuurwerken verkaveling: Opbreken van bestaande verhardingen; opbreken van lijnvormige en plaatselijke elementen; uitvoeren van een algemeen droog grondverzet; op- en afbreken van rots-, metselwerk en betonbrokken; uitvoeren van grondverbeteringen; plaatsen van geotextiel; aanleggen van rioleringen in betonbuizen; maken van inspectieputten met putrand en putranddeksels; maken van aansluitingen van straatkolken en aflopen op de riolering; maken van onderfunderingen en steenslagfunderingen; plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen; maken van nieuwe wegverhardingen, parkeerstroken en voetpaden in betonstraatstenen; uitgraven van een wadi; opvullen van een bestaande gracht; aanleggen en ophogen van het park.