564-20161212_094315
Wegen- en rioleringswerken en omgevingsaanleg | wijk Brooklyn

Opdrachtgever

VMSW

Uitvoering

150 werkdagen

Locatie

Antwerpen

In samenwerking met zusterfirma Brebuild voert AGBb de wegenwerken, rioleringswerken en de omgevingsaanleg uit voor het Antwerpse project 'Brooklyn'. Dit met uiterste zorg voor de bestaande groeninrichting.