538-20160609_101226
Wijk Molenveld - Putte

Opdrachtgever

VMSW

Uitvoering

145 werkdagen

Locatie

Putte

Voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voerde AGBb wegenis-, riolerings- en omgevingswerken uit op de wijk "Molenveld" te Putte. De uitvoering gebeurde in twee fases. Fase 1 bestond uit het bouwrijp maken van het terrein. De werken werden hierna een tijd geschorst totdat de woningen gedeeltelijk gebouwd waren. Fase 2 bestond uit de aanleg van riolering, wegenis, verhardingen en groen.