505-20160623_140951
Wijk ' Sleutelhof'

Opdrachtgever

VMSW

Uitvoering

50 werkdagen

Locatie

Sleutelhof te Rumst

AGBb verzorgde in de wijk Sleutelhof te Rumst de wegen-, riolerings-, en omgevingswerken in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De dochterfirma van B&R Bouwgroep uit Arendonk was verantwoordelijk voor de a posteriori uitgevoerde technische keuringen, de voorbereidende werken, de uitgravingen, de afvoer en de verwerking van grondoverschotten, het aanleggen van funderingen, verhardingen, nieuwe riolering en lijnvormige elementen en de beplantingswerken.