399-winkelcomplex-xxl-turnhout
Winkelcomplex XXL

Opdrachtgever

Heeren Holding/Cecimmo bvba

Uitvoering

80 werkdagen

Budget

+- 1 200 000 EURO

Locatie

Winkelcomplex XXL, Turnhout

Buitenaanleg bij winkelcomplex: bouwen van een gescheiden rioleringsstelsel met aanhorigheden; bouwen van een buffer- en infiltratiebekken; plaatsen van boordstenen, kantstroken en greppels; bouwen van onderfundering en funderingen; aanleggen van rijwegverharding in kws en betonstraatstenen; inrichten van een centraal circulatieplein, aanleggen van de nodige groenvoorzieningen en groenbuffers; plaatsen van straatmeubilair; onderhoud van de groenvoorzieningen.