386-zandstraat-turnhout
Zandstraat

Opdrachtgever

Stad Turnhout

Uitvoering

120 werkdagen

Budget

1 205 258,76 EURO

Locatie

Zandstraat, Turnhout

Herinrichtingswerken: opbreken van de bestaande infrastructuur; alle grondwerken nodig tot het verwezelijken van de voorgeschreven lengte- en dwarsprofielen; aanleggen van een regenwaterriolering; voorzien van de nodige huisaansluitingen; voorzien van de vereiste afwatering; aanleggen van straatgoten, kantstroken en trottoirbanden; aanleggen van funderingen voor verhardingen en kantopsluitingen; aanleggen van een voetpad; heraanleggen van inritten; uitvoeren van groenaanleg; uitvoeren van sonderingen naar nutsleidingen; voorzien van wachtbuizen voor leidingen openbaar nut; opmaken van een as-builtdossier en aquadatafiches.